Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi yaklışımının gelişiminde avrupa birliği'nin rolü:ilerleme raporları içerik analizi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Gaziantep Üniversitesi2
Görüntülenme :
794
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kamu yönetiminde yaşanan değişimi ve bu değişimin temel kaynaklarını ortaya koymayı ve bir aktör olarak Avrupa Birliği'nin (AB) kamu yönetimindeki değişime olan etkilerini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla AB'nin Türkiye için 1998 yılından itibaren hazırlamış olduğu ilerleme Raporları içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda ilerleme raporlarında üretilen retoriğin yeni kamu yönetimi çerçevesiyle benzeştiği ve yeni kamu yönetimi mantığına uyarlanma için bir baskı ürettiği ortaya konmuştur

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine change in public administration practises and sources of change, also to reveal effects of EU as an actor on this changing process. For this purpose, Turkey Progress Reports, had been published by EU since 1998, was analysed by using content analysis. The results show that EU put pressure on public administration to adapt new public management through rhetoric of progress reports and this rhetoric has many similarity when it compare with new public management.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :