Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcı ilişkileri yönetiminde güven ve ekonomiye ilişkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
790
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada güven, işletme-yatırımcı ilişkisinde güven oluşumunun önemi ve bu konuda etkin bir araç olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ele alınmıştır. Güven, ekonomideki işlem maliyetlerini azaltarak etkinliğin artmasına katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilirliğe, sosyal sermayeye ve sorumluluğa daha fazla ihtiyaç duyulan günümüz iş dünyasında gerek bu ihtiyaçların bir girdisi gerekse çıktısı olarak güven kavramı son dönemlerde üzerinde en fazla durulan konular arasında yer almaktadır. İşletmelerin tüm paydaşlarla olduğu gibi yatırımcılarla ilişkisinde de öne çıkan güven unsuru sermaye maliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Genelde paydaşlarla özelde ise yatırımcılarla işletme arasında güvene dayalı bir ilişkinin kurulması, finansal piyasalardan fon teminini kolaylaştırmaktadır. Uygun koşullarla ve sürekli fonlama imkanları, işletmelerin piyasa değerlerini arttırıcı özelliktedir. Bu özellik yatırımcılar ile onların işletmeye yönelik beklentilerini karşılayacak etkin ve süreklilik gösteren bilgilendirme ile işlevsellik kazanmaktadır. Böylece toplumsal aktörler arasında sağlanan güven köprüsü ekonomik anlamda da daha sağlam bir zeminin oluşmasına yol açmaktadır. Çalışma ile mikro temelde örülen güven ilişkisinin makro alanda da kendini gösterdiği ve böylece işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin hem topluma hem de örgüte yönelik katma değeri artırdığı ortaya konulmaktadır.

Özet İngilizce :

This study examines trust, establishment of trust in investor relations and Corporate Social Responsibility as an efficient tool in establishing this trust. Trust contributes to economic efficiency by reducing transaction costs. In today’s business environment, where sustainability, social capital and responsibility are more important then ever, trust has become a very important component of these concepts as both an input and outcome. The concept of trust which has gained prominence in investor relations, as with relations with other relations, has direct effects on cost of capital. Establishing a relationship based on trust, with stakeholders in general and investors in particular, facilitates procurement of funds from financial markets. A steady source of funding under appropriate terms has positive effects on firms’ market value. This effect is realized by establishing steady and reliable communications with investors that is able to meet their expectations. The trust established between social actors contributes to establishing firm economic foundations. This study demonstrates that a trust relationship established at the micro level carries forward into the macro level, enabling the firms activities to increase value for both the organization and the society at large.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :