Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerin işletme eğitimi veren bölümleri öğrencilerine genel işletmecilik değerlerini kazandırmayı amaçlıyorlar mı?

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO2
Görüntülenme :
760
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin iş yaşamındaki davranışlarını biçimlendiren önemli faktörlerden biri sahip oldukları kişisel ve mesleki değerlerdir. Mesleki değerlerin önemli bir kısmı eğitimle kazanılır. Özellikle eğitim kurumlarında vurgulanan değerler eğitim alanların kişisel davranışlarını yönlendirdiği gibi, mesleki yaklaşımlarını da önemli ölçüde etkiler.Bu nedenle eğitim kurumlarının eğitim verdikleri alana ilişkin değerleri öğrencilerine öğretmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde lisans düzeyinde işletmecilik eğitimi veren bölümlerin/programların genel işletmecilik değerlerini öğrencilerine aktarmayı amaçlayıp amaçlamadıklarını ve hangi değerlere önem verdiklerini üniversitenin türü, eğitim dili ve küreselleşme vurgusu yapmaları durumuyla ilişkilendirerek ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu'nun 2010 Üniversiteler Kataloğu'nda yer alan 103 Devlet üniversitesi ile 62 Vakıf Üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversitelerin lisans düzeyinde işletme eğitimi veren 157 bölümü/programı da örneklemimizi oluşturmaktadır. Bu bölümlerin/programların web sayfalarında genel tanıtımları, misyonları, vizyonları, değerleri, eğitim hedefleri ve amaçları, bölüm başkanlarının mesajları, bölüme özgü yeterlilikleri ve bölümün öğrenme çıktıları incelenmiştir. Bu metinler nitel veri analizi tekniklerinden içerik analiziyle analiz edilmiş, elde edilen veri sayısallaştırılmış ve değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir.

Özet İngilizce :

One of the key factors that shapethe behaviors of individuals in theirbusinesslivesaretheirpersonalandprofessionalvalues. An importantpart of theprofessionalvaluesareacquiredbytraining. Theemphasizedvalues in educationalinstitutionsdirectsbothpersonalbehaviorandprofessionalapproach of thetrainees. Therefore, it is importantthattheeducationalinstitutionsteachvaluestotheirstudentsrelatedtotheirfields of education. Thepurpose of thisresearch is toillustratewhetherthedepartments/programsthatgiveundergraduateeducationintendtoteachthebasicbusinessvaluestotheirstudents, andtorelatethevaluesthataretaught, withthetype of theuniversity, thelanguage of the program andtheemphasismade on globalization. Thisstudyextendsto 103 stateuniversitiesand 62 foundationuniversitiesincluded in the 2010 Catalogue of theUniversities of theCouncil of HigherEducation. Oursampling is constituted of 157 departments/programs of theseuniversitiesthatgiveundergraduatebusinesseducation. Thegeneralintroductions, missions, visions, values, educationalgoalsandobjectives, messages of thedepartmentheads,department-specificcompetenciesandlearningoutcomes ofthedepartmentswereexamined on thewebsites of thesedepartments/programs. Thesetextswereanalyzedbycontentanalysiswhich is a qualitativedataanalysistechnique, obtained data werequantifiedandcorrelationsbetweenvariableswereexamined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :