Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: bülent ecevit üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
971
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi, işletme bölümü öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip olup olmadıklarını tespit etmek ve girişimcilik eğilimlerinde etkili olan psikolojik, demografik ve aile faktörlerinin neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Bülent Ecevit Üniversitesi, işletme bölümü öğrencilerine anket formu uygulanmıştır. Yapılan istatistikî analizler sonucunda öğrencilerin kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan psikolojik, demografik ve aile özellikleri arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Bu sonuca göre Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimci bir kişiliğe sahip olduklarını söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

This study was conducted with the intent of determining whether or not the students of the Department of Business Administration of Bülent Ecevit University have an entrepreneurial personality and identifying their psychological, demographical and family factors which are effective in entrepreneurialism trainings. With this design, a questionnaire was made on the students of the Department of Business Administration of Bülent Ecevit University. As a result of the statistical analyses, significant correlations were obtained between students' self perception of having an entrepreneurial personality and their psychological, demographical and family factors which are effective in their will to establish a business in the future. According to this result, it is possible to say that the students of the Department of Business Administration of Bülent Ecevit University have an entrepreneurial personality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :