Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararasi finansal raporlama standartlari (ufrs 10) açisindan konsolidasyon ilkeleri ve kontrol modeli

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
1236
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda finansal ve faaliyetsel nedenlerden dolayı işletme birleşmelerine yönelim artmıştır. Bunun sonucunda grup işletmelerinin finansal ve faaliyet durumunun doğru ve güvenilir bir biçimde sunulması önemli hale gelmiştir. Bunun için bireysel finansal tabloların yanında konsolide finansal tabloların düzenlenmesi gerekmektedir. Konsolidasyon, literatürde konsolide finansal tablolar olarak da bilinmektedir. Konsolide finansal tablolar, bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Konsolidasyon ile ilgili çeşitli kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kurumlar içinde en önemlisi Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)’dur. Bu çalışmada, IASB tarafından yayınlanmış olan UFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar” ile eski düzenleme olan UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” arasındaki temel farklılıklar incelenmiştir. Ayrıca UFRS 10’a göre konsolidasyon ilkeleri ve bazı özellikli konular örnekler yardımıyla açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, the trend of business combinations increased due to the financial and operational reasons. As a result, the financial and operating position of group enterprises (related parties) has become important to provide accurate and reliable information. For this purpose, the consolidated financial statements should be prepared together with the individual financial statements. Consolidation, in the literature, is also known as the consolidated financial statements. Consolidated financial statements are the financial statements of a group presented as a single business. Various institutions have regulations related to the preparation of consolidation. The most important institution is the International Accounting Standards Board (IASB). In this study, we examined the main differences between IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” and amended IAS 27 “Consolidated and Individual Financial Statements”, published by the IASB. In addition, we explained consolidation principles and special topics with the help of examples in accordance to IFRS 10.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :