Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de mali serbestleşme süreci ve krizlerin kısa bir özeti

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

Bir ülkenin mali sistemi iktisadi büyüme ve yapılanmada anahtar rol oynamaktadır. 1980 sonrasında sermaye hareketlerinin serbestleşmeye başlamasıyla birlikte mali sistemin kırılganlığı da artmıştır. Küresel mali piyasalarda eklemlenme sürecinin hız kazandığı 1990'lı yıllar ise, Türkiye ekonomisinde krizlerin döngüsellik gösterdiği yıllardır. Söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinin, kamu finansmanının sürdürülmesini sağlamaya yönelik politikalar çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Çalışmanın amacı öncelikle 1980 yılında başlayan mali serbestleşme aşamalarının ortaya konularak, yaşanan krizlerin ve kriz sonrası istikrar programlarının ana hatlarını belirlemektir.

Özet İngilizce :

A country's financial system constitutes a key role in economic growth and restructuring. After 1980, together with the process of liberalization of capital movements, the fragility of financial system have increased. Articulation of the global financial markets, the pace of the 1990s, has been years of crisis demonstrated circularity in Turkey's economy. In the said period, Turkey's economy was shaped within the framework of policies to ensure the continuation of public funding. The aim of the study is first to establish the stages of financial liberalization in 1980, then to outline the crisis and the post-crisis stabilization programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :