Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iç denetim sürecinin kamu kurumlarinin faaliyet sonuçlari üzerindeki etkinliği: belediyeler üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O2
Görüntülenme :
996
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda meydana gelen ülke ve şirket iflasları, dünya ve ülke ekonomilerini zor duruma sokmuştur. Bu gelişmeler, kamu sektöründe muhasebe ve denetimin önemini daha çok artırmıştır. Sonuç olarak, mevcut mali bilgilerin değerlendirilmesi konuları ile iç denetim sisteminin etkinliğinin ölçülmesi ve iç kontrol sisteminin geliştirilmesi her ülke için önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında iç denetimin etkin çalışıp çalışmadığının tespit edilmesidir. Çalışmada, iç denetim sürecinin kamu kurumlarının faaliyet sonuçları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Buna ek olarak, iç denetimin etkinliğini etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu amaçla, belediyelerde görev yapan iç denetçilere 30 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Anket, iç denetim süreci dikkate alınarak üç bölümden oluşmuştur. İç denetim sürecinin kamu kurumlarının faaliyet sonuçlarını nasıl etkilediği belirgin bir biçimde tespit edilmiştir

Özet İngilizce :

The country and company bankrupties occuring in the recently has put world and country economies into a difficult position. These developments have increased the importance of accounting and auditing more. As a result, the issues of evaluating current financial conditions, measuring the effectiveness of internal auditing and enhancing internal auditing system have become important considerations for each country. The aim of this study is working to identify an effective internal audit in public institutions. In study, internal audit process has been investigated the effect on the operating results of the municipalities. In addition, the factors affecting the effectiveness of the internal audit has been investigated. Important findings on the effectiveness of internal audit has been obtained. For this reason, municipalities’s internal auditors were asked to fill in a questionnaire consisting of thirty items. As a result, the findings will be analyzed and interpreted. The survey, established three sections taking into internal audit process measured by its impact on the municipalities. The internal audit process has been identified to affect the operating results of public institutions significantly.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :