Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye piyasalarında parametrik riske maruz değer modelinin taşıdığı riskler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Basel II Uygulamaları doğrultusunda ülkemizde kullanılacak olan Riske Maruz Değer (RMD) Modeline dayalı olarak bankaların piyasa riskine karsılık ayıracağı sermaye tutarının olması gereken değere yakın olup olmayacağını arastırmaktır. Dolayısıyla, RMD modelinin Türkiye piyasalarında kullanımının bir risk tasıyıp tasımadığı incelenmektedir. Bunun için, Devlet Đç Borçlanma Senetleri (DĐBS), döviz ve hisse senetlerinden olusturulan hipotetik bir portföyün RMD’leri, parametrik RMD (Varyans-Kovaryans) yöntemi ile hesaplanmakta ve bulunan bu sonuçlar bir sonraki dönemde test edilmektedir. Çalısmada, 2004- 2005 yıllarına ait günlük veriler kullanılmaktadır. Arastırma sonuçları, yıllar arasındaki yüksek değiskenlik nedeniyle, PRMD modelinin varsayımından büyük sapmalar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Türkiye piyasalarında piyasa riski için sermaye tahsis edilmesinde PRMD modelinin kullanılması riskli olmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to search whether the amount of capital which will be allocated by banks based on parametric value at risk (VaR) model which will be used in the markets of Turkey in accordance with the application of Basel II is close to the amount that is required. Thus, it is being analzed if the use of VaR model in Turkey Markets carries any risk. For this, a hypothetical portfolio including government domestic debt instruments, foreign exchange and stocks has been formed. After that VaR value of this hypothetical portfolio has been calculated with the “parametric var” method and the obtained results have been tested for the next term. Daily data of 2004 and 2005 years have been used. Results of the research show that because of the high volatilities between the years, there is a big deviation from the assumption of PRMD model. Therefore, in the markets of Turkey, using the parametric VaR model to allocate capital for the market risk becomes riskiness.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :