Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk tekstil sektörü ve türk tekstil firmalarının etkinlik düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
673
DOI :
Özet Türkçe :

Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini doğrudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine bağlı olarak, optimum çıktı miktarlarını elde etmek için tekstil sektörü iyi şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir. Mevcut tekstil firmaları ve çıktıları en etkin şekilde kullanılmalı, bunun için de bilimsel yöntem ve tekniklerle çalışılmalıdır. Bu çalışmada, İMKB'de işlem gören Tekstil Sektörüne ait firmaların etkinlikleri, Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi ile araştırılmaya çalışılmıştır. Buna göre etkin olmayan firmaların etkin ve verimli konuma geçebilmeleri için kullandıkları girdi-çıktı miktarlarını, ait oldukları sektörde etkin konumda olan firmalara göre ne oranda iyileştirmeleri gerektiğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish textile sector has a direct influence on the economy of a country. In order to increase trade volume, textile sector must be planned and developed well to get optimum output amounts . Existing textile firms and their outputs must be used effectively. To perform this, scientific methods and techniques have to be applied. In this paper, it is tried to investigate the efficiency of the firms in the textile sector that are listed in the #stanbul Stock Exchange by Data Envelopment Analysis (DEA). According to this, it is aimed to determine how much inefficient firms should improve their input output amounts to be efficient and productive compared to the efficient firms in the sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :