Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk ceza hukukunda ve vergi ceza hukukunda tekerrür

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Tekerrür, bir kez ceza mahkûmiyetine uğradıktan sonra tekrar suç işleyen inatçı suçluların ıslah edilmesine yönelik bir suç politikası aracıdır. Bu çalışmada tekerrür kurumunun kavramsal incelemesi, tarihi gelişimi ve teorik temelleri açıklanmıştır. Türk Ceza Hukuku’nda ve Vergi Ceza Hukuku’nda tekerrürün düzenleniş şekli, şartları, kapsamı ve sonuçları incelenmiştir. Afyon E Tipi Cezaevinde bulunan tekerrüre düşen mahkûmlarla, bunların suç profilini tespit etmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırmada, tekerrüre düşmüş mahkûmların tekerrüre düşmesinde, işsizlik ve ekonomik nedenlerin, yaş küçüklüğünün, arkadaşlık ortamının, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi nedenlerin önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, vergisel kabahatlerde tekerrüre düşen vergi mükelleflerini ve tekerrüre düşme nedenlerini tespit etmeye yönelik olarak Afyonkarahisar’daki vergi mükellefleri üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada denetim geçiren mükelleflerin büyük bir çoğunluğunun tekerrüre düştüğü görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The recidivism is a crime policy instrument that aims to rehabilitate stubborn prisoners who offend again after their first sentence. This study elaborates the definition of recidivism and explains its historical progress and theoretical basis. The regulation, conditions, scope and consequences of recidivism are investigated in the Turkish criminal law and tax criminal law. A questionnaire is conducted on recidivist prisoners for investigating their individual characteristics in Afyonkarahisar type prison. The findings show the following factors, unemployment, low income, friendship group, education level and age have an effect on recidivism. In addition this study couries at a survey among the taxpayers in Afyonkarahisar to identify these who have faced with recidivism for their tax faults and to determine the reasons behind it. It finds that most of the taxpayers who have already been inspeted faced with recidivism.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :