Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasında bölge yönetimlerinin önemi: italya ve fransa örnekleri

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
860
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal gelişmişlik farklarının nasıl giderileceği konusu, son yıllarda en çok tartışılan konulardan biridir. Bununla birlikte, Avrupa ülkelerinin farklı bölgeleri arasında gelişmişlik farkı bulunduğu göze çarpmaktadır. Söz konusu ülkeler, bu eşitsizlikleri ve gelişmişlik farklarını en aza indirebilmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Ülkemizde de bölgelerarası gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikaların temel amaçları, öncelikle, o yörede yaşayan bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmek, plansız kentleşme sonucu oluşan sorunları çözmek şeklinde sıralanabilir. Bu makale kapsamında, bölgeselleşme, bölge yönetimi, küreselleşme ve yerelleşme konularında kavramsal düzeyde açıklamalar yapılmakta, ardından söz konusu iki ülkenin (İtalya ve Fransa) bu alanda yaptıkları çalışmalar, ulusal kalkınmaya katkıları bağlamında değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

In recent years, one of the most debated issues is how to resolve social inequalities. There are also several development gaps between different regions of countries. European countries, have been implementing various policies and project to minimize these inequalities. In Turkey, several policies have been implemented in order to accelerate regional and local development and to achieve a balanced structural and sustainable development. The main objectives of these policies are increasing the welfare levels of the people living in the less developed regions, solving the problems due to non-planned urbanization and reducing the development gaps. In the context of this paper, by giving some explanations about regionalism, regional governments, globalization and decentralization at the conceptual level, the policies and practices of these two countries (Italy and France) in this area have been evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :