6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

...
Anahtar Kelimeler:

The Assessment of the Suitability of the Activities in 6th Grade Science Coursebooks for Inquiry Based Learning Approach

...

57797 15119

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İki Boyutta Vektörlerde Toplama ve Çıkarma Sorularını Çözerken Yaptıkları Hatalar

Serkan Kapucu

Annelerin Çocuğunu Kabul Düzeyi İle Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ezgi Akşin Yavuz, Gülçin Güven, Dilan Bayındır, Türker Sezer, Elif Yılmaz

Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi

Serkan Ünsal, Fahrettin Korkmaz, Abdullah Çetin

Abaküs Eğitiminin Çalışan Hafıza Üzerindeki Etkisi: Deneysel bir Çalışma

Kemal ALTIPARMAK

Bir İngilizce Öğretmeni Eğitimi Programinin Mikro Öğretim Boyutunun İncelenmesi

Abdullah COŞKUN

Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri Ve Kavram Karikatürlerine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Ali Günay BALIM, Ümmühan ORMANCI, Ertuğ EVREKLİ, Sevinç KAÇAR, Suat TÜRKOĞUZ

Öğrenen Özerkliği Konusu

Fahritdin Şanal

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Ayberk Bostan Sarıoğlan, Yüksel Can, İbrahim Gedik

Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurlarıyla İlgili Bilgilerinin Kimya Okur-Yazarlığı Açısından İncelenmesi

Aybüke Pabuçcu

Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Düşünme Becerilerine Ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Olan Etkisi

Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN