Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The need for wage optimization in the formation of sustainable human resources

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi1, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
858
DOI :
Özet Türkçe :

Forming an optimal wage system is plays a key role both in increasing the perception of the employees' equity, motivations and performances and in decreasing the rate of their turnover. By means of this, the businesses get competitive advantage leaves a great impact on their productivity and also increase their efficiency through their staff. All these things considered, it can be uttered that in this study, the need for wage optimization is analyzed in terms of the formation of sustainable human resources.

Özet İngilizce :

İşletmelerde yapılması gerekli olan ücret optimizasyonu, gerek işgörenlerin işyerlerindeki eşitlik algılarını, motivasyonlarını ve performanslarını arttırmada gerekse de işgören devir hızını azaltmadaki rolüyle, insan kaynaklarını sürdürülebilir hale getirmede önemli bir rol oynamaktadır. Böylelikle işletmeler, sadece verimliliklerini değil, deneyimli kendi personeli yardımıyla da etkinliklerini arttırarak rekabet avantajı elde edebilmektedirler. Bu çalışmada ücret optimizasyonunun gerekliliği, sürdürebilir insan kaynakları oluşumu açısından incelenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :