Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teknolojik değişimin yarattığı etki türleri ile iş görenlerin demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi :bir tekstil firması örneği

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi1
Görüntülenme :
875
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik değişimin yaşandığı işletmelerde; teknolojik değişim işgörenler açısından farklı anlamlar taşıdığı gibi işgörenlerin değişime olan yaklaşımları da farklı olmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı da örgütsel bir değişim olarak teknolojik değişimin işgörenler üzerinde ne tür etkileri olduğunu tespit etmek ve teknolojik değişimin meydana getirdiği bu etki türleri ile işgörenlerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmede de araştırmanın gerekli verileri Öztay Tekstil Firmasında ki 207 işgörenden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda teknolojik değişimin işgörenler üzerinde çeşitli şekillerde psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve fiziksel etkiler yarattığı görülmüş ve ayrıca cinsiyet, eğitim seviyesi ile psikolojik, sosyolojik ve fiziksel etki türleri arasında bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The technological change has got many different meanings for the employees and their attitudes to the change in the organizations which technological change practiced. The aim of this study is to examine the effects of technological change on employees and the relations between the effects of technological change and employee demographic factors. The necessary data has been collected from 207 employees at Öztay Textile Firm. The results of this study highlight that technological change affect psychological, sociological, economic and physical aspects of employees. There also is the relationship between gender, educational level and the effects of psychological, sociological, economic and physical aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :