Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel perspektiften varlik vergisi uygulamasina bir bakiş

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü1
Görüntülenme :
1061
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel perspektiften ekonomik ve/veya sosyal bir süreci değerlendirmek, beraberinde bir takım riskleri de taşır. Bu riskleri en aza indirmenin yolu, yapılan çalışmada farklı kesimlerin görüşlerine yer vererek, gerçekte ne olduğu sorusuna objektif bir şekilde cevap aramaktan geçmektedir. Varlık Vergisi uygulaması da, maliye tarihimizde yer alan ve ortaya çıkardığı etkiler açısından tartışma yaratmış bir uygulamadır. Sorunun farklı yönleri vardır. Bütün bu farklı yönleri ortaya koyarken, konjonktürel gelişmeleri sürece dahil etmek kaçınılmaz görünmektedir. Bu çalışmamız, bu noktalardan hareket ederek, Varlık Vergisi uygulaması ve olası etkilerini değerlendirmek konusunda bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

From historical perspective, economic and/or social process depends on a lot of risk. In this paper the way of minimize all of these risks, we determine both including different group views and objective answer to the question of what is actually happened through in the history. Into the wealth tax assessment, our fiscal history and reveals the problematic practice in terms of effects. There are different ways of the problem as well. Within all of these different way will evaluate, it does not seem without involve cyclical developments. This paper, which movement from this perspective, is intend to provide a contribution for the implementation of the wealth tax assessment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :