Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik yönetim perspektifinden türk mobilya sektörünün rekabet durumunun analizi ve değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türk mobilya sektörünün mevcut durumunun stratejik yönetim perspektifinden analiz edilmesi ve daha rekabetçi bir sektör olması için stratejik öneriler getirilmesidir. Bu amaçla öncelikle stratejik yönetim yaklaşımı incelenmiş; daha sonra rekabet, rekabet düzeyi, rekabet gücünün ölçülmesi kavramları ele alınmış, rekabet gücünü analiz yöntemlerinden biri olan swot analizi değerlendirilmiştir. İzleyen bölümde ise sektör hakkında genel bir değerlendirmeden sonra sektörün swot analizi yapılmıştır. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise önceki bölümde yapılan değerlendirme ve analizlerin ışığında sektör için stratejik öneriler getirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyse the current situation of Turkish furniture industry in terms of strategic management perspective and submit strategic recommendations to make this industry to be more competitive. In this respect, first of all strategic management approach was studied; competition, competition degree, competition strength measurement terms were evaluated and SWOT analysis technique was examined as one of the well-known methods employed to analyse competition strength. In the next section, the SWOT analysis of Turkish furniture industry was made after a brief introduction to the industry. In the evaluation and conclusion section, strategic recommendations were made in the light of evaluations and analysis made in previous sections.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :