Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirket sürdürülebilirliği:geleneksel yöentim anlayışına alternatif

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Şirket sürdürülebilirliği gelişmekte olan bir yönetim paradigması olarak kabul edilebilir. Şirket sürdürülebilirliği, işletmelerin finansal sorumluluklarının yanı sıra sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukların bir arada üstlenilmesi olarak ifade edilebilir. Sürdürülebilirliğin savunucuları, açık bir şekilde, işletmelerin artık bilinen geleneksel yöntemlerle iş yapmaya devam etmelerinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Bu anlayış geleneksel büyüme ve kar maksimizasyonu modeline bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, “şirket sürdürülebilirliği” yaklaşımının kökenlerine inilerek, bu yaklaşımdan beklenen faydalar ve uygulamalarda yardımcı olacak ilkeler, standartlar ve performans göstergeleri konusundaki gelişmelerin neler olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Corporate Sustainability: Alternative Approach to Traditional Business Management Corporate sustainability might be accepted as an evolving management paradigm. *Corporate sustainability emphasizes social, economic and ecological responsibilities of corporate beside of the financial responsibility. Advocates of sustainability implicitly claim that corporate cannot be managed by traditional business models. Sustainability is an alternative approach to traditional growth and profit maximization model. In this paper, background of sustainability approach, advantages of corporate sustainability, main principles, standards and performance indicators of sustainability are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :