Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirket ele geçirmelerine karşı geliştirilen savunma taktikleri: kavramsal bir inceleme

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Son zamanlarda şirket ele geçirmeleri bir şirketin kontrolünü sağlama ve yönetimini değiştirmede kullanılan yaygın bir araçtır. Ele geçirme, bir şirketin, diğer bir şirketin yönetiminin ya da ortaklarının istekleri dışında, şirket üzerinde kontrol ve mülkiyet elde etmek amacıyla hisse senetlerinin satın alınmasıdır. Şirketler arası birleşmeler her zaman tarafların karşılıklı anlaşması ve isteğiyle gerçekleşmemektedir. Ele geçirilmek istenen hedef şirketin yönetimi buna karşı çıkabilir. Hedef şirketin yönetimi bu girişimleri önlemek için ele geçirme teklifi öncesi ve sonrası olmak üzere temel olarak iki çeşit savunma taktikleri geliştirebilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; şirketin ele geçirilme girişimlerini bertaraf etmeye yönelik şirket bünyesinde geliştirilen ele geçirme teklifi öncesi ve sonrası savunma taktiklerini ilgili literatürü dikkate alarak teorik olarak ortaya koymaktır. Kullanılan taktiklerin bir arada sunulduğu çalışmaların yeterli düzeyde olmayışı bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle ele geçirme kavramı ve ele geçirmenin amaçları ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Daha sonra ele geçirme girişimlerine karşı geliştirilen ele geçirme teklifi öncesi ve sonrası savunma taktikleri ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Takeover attempt is a common means using so as to get under control and to change management in recent years. Takeover is an acquiring of stocks in order to obtain controlling and possession at company, out of the desires of other company's administration and partners. Mergers of inter-company mergings doesn't always occur with desire and mutual agreement. Management of target company may challenge to this takeover. Management of target company may develop pre-bid and post-bid defense tactics in order to prevent takeover enterprises. The aim of this study is to present theoretically the hostile pre bid-and post-bid defense tactics developed in the body of the company aiming at elimination of attempts of company takeovers considering related literature. Deficiency of the studies in which these tactics are used together has given light to this study. In this context, firstly basic takeover concept and aims of the takeover will be explicated in the study. And then, pre-bid and post-bid defense tactics developed against these takeover methods will be examined in the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :