Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde türkiye’de uygulanan para politikaları ile ilgili tartışmalar

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F. , İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
914
DOI :
Özet Türkçe :

İktisadi literatürde, para politikasının ekonomik aktiviteyi etkileme gücü konusunda farklı argümanlar ortaya atılmıştır. Bu çalışmada 1983-1989 döneminde Türkiye‟de uygulanan para politikaları incelenmektedir. Çalışmada 1983-1989 dönemini ele alınmasının nedeni, ekonomi politikalarında yapısal kırılmanın neden olduğu politika değişikliğidir. Bu dönemde daha önceki yıllarda, ekonomik büyümeyi hedef alan Kredi Kontrolleri, Faiz Tavanları ve Selektif Krediler gibi doğrudan para politikası araçlarının yerine, ekonomik büyüme ile birlikte para arzını kontrol altına almayı hedef alan Açık Piyasa İşlemleri, Zorunlu Karşılıklar ve Reeskont gibi dolaylı para politikası araçlarının uygulanmasıdır.

Özet İngilizce :

In economic literature, different arguments have been put forward regarding the power of monetary policy to influence economic activities. In this study, monetary policies applied in Turkey between the years 1983-1989 are analysed. The reason behind our examining the period of 1983-1989 in the study is the policy change caused by structural breaks in economic policies. In this period, indirect monetary policy tools such as Open Market Operations, Reserve Requirements and Rediscounting aiming at bringing under control money supply together with economic growth were applied instead of direct monetary policy tools like Credit Controls, Interest Ceilings and Selective Credits aiming at economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :