Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Searching for the strategic human resources management terms on turkish large firms’ hrm statements

Yazar kurumları :
Giresun University1
Görüntülenme :
774
DOI :
Özet Türkçe :

The basic aim of this study is to explore the strategic human resources management (HRM) implementation level of Turkish large firms which were determined by Istanbul Chamber of Commerce (ISO) for 2010, according to the terms that were presented on their human resources web pages. In this context, basic components/characteristics of strategic HRM were searched as the variables, and related hypothesis were tested. Basic terms that were given on web pages were also demonstrated in this study to reflect firms' orientations and focus with their words. Results of the empirical study which was completed with the data collected from a sample of 70 Turkish large firms of 150 top firms population, showed no relation between the level of strategic HRM reflected in the HR statements on websites and industry, size, ownership type, age and order of the firms. Many large firms have advanced strategic HRM implementation levels which are indirectly declared.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın temel amacı İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından belirlenen 2010 yılına göre Türkiye'nin büyük işletmelerinin stratejik insan kaynakları uygulama düzeylerini web sitelerinde, insan kaynakları açıklamalarındaki insan kaynakları yönetimi (İKY) terimlerini araştırarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda, stratejik İKY'nin temel bileşenleri/özellikleri değişkenler olarak araştırılmıştır ve ilişkili hipotezler test edilmiştir. İnsan kaynakları web sayfalarında verilen temel terimler, firmaların yönelimlerini ve hangi noktalara odaklandıklarını yansıtmak üzere yine bu çalışmada gösterilmiştir. 150 en büyük Türk işletmesi yığınından 70 işletmeden oluşan örneklemden elde edilen veri ile tamamlanan ampirik çalışma göstermiştir ki; işletmelerin insan kaynakları web sayfalarına yansıyan stratejik İKY'nin genel uygulanma düzeyiyle işletmelerin sektör, büyüklük, sahiplik türü, kuruluş yılı ve büyük işletme sıralamasındaki yeri arasında anlamlı istatistiksel ilişki yoktur. İşletmelerin çoğu dolaylı olarak açıklanmış, ileri düzeyde stratejik İKY uygulama düzeyine sahiptir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :