Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayi işletmelerine verilen teşviklerin“tms 20: devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması” standartı işığında incelenmesi ve muhasebeleştirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
913
DOI :
Özet Türkçe :

Teşvikler, devletin geri kalmış bölgelerde yatırım oranını arttırıp o bölgeyi diğer gelişmiş bölgelerin seviyesine çekmekveya bazı sektörlerdeki durgunluğu hareketlendirebilmek için karşılıklı ya da karşılıksız olarak işletmelere verdiği maddi veya gayri maddi yardımlar ile işletmelerden tahsil edilecek alacaklarda indirim yapılması veya işletmeleri o yükümlülükten muaf tutmak şeklindeki yardımlardır. Ülkemizde yatırımları desteklemek için yatırımcılara çok çeşitli teşvikler sağlanmakta ve teşvik sistemi sürekli olarak güncellenmektedir. Buna bağlı olarak 2012 yılında duyurusu yapılanve kabul edilen yeni teşvik sistemi ile ilgili kanun tasarısı TBMM'ye sunulmuş ve 19 Haziran 2012 Salı günü 28328 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır. Çalışmanın amacı, Sanayi Ġşletmelerinin kullanmış oldukları devlet teşviklerinin, Türkiye Muhasebe Standartlarından 20 nolu "Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması" standardı ışığında gelir yaklaşımına ve sermaye yaklaşımına göre muhasebeleştirilmesinin gösterilmesi ve farklılıkların ortaya konmasıdır.

Özet İngilizce :

Incentives are tangible or intangible subsidies which are provided by government to businesses to increase investment level in underdeveloped regions and pull them to the level of developed regions, and make discount for receivables or make exceptions for businesses on this liability. In order to support investments in Turkey, various incentives were provided for investors and incentive system is updated constantly. Accordingly, draft law, which is announced and adopted in 2012 and which is about new incentive system, was submitted to Parliament and it was published and enacted in the official gazete No. 28328 on 19 June 2012. The aim of this study is to show Industrial Businesses' accounting of government incentives according to income and capital approaches in the light of No. 20 standard of Turkish Accounting Standard "Accounting for Government Incentives and Disclosure of Government Assistance"

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :