Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık çalışanlarında iş yaşam kalitesi ve motivasyona etkisi üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
1046
DOI :
Özet Türkçe :

Motivasyon düzeyi düşük olan sağlık çalışanlarının hata yapma ihtimalleri daha yüksektir. İnsan hayatı gibi çok hassas konularda faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında çalışanların iş yaşam kalitesinin ve motivasyon düzeylerinin yüksek olması bu anlamda önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe çalışanların motivasyonlarını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Ayrıca iş yaşam kalitesi ile motivasyon arasındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Balıkesir ili Bandırma ilçesinde ve İstanbul ili Üsküdar ilçesinde faaliyet gösteren hastane çalışanlarına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması sonucunda sağlık alanında çalışanların iş yaşam kalitesinin motivasyon düzeyleri üzerindeki etkisi çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Çalışanların iş yaşam kalitesi ve motivasyon düzeyleri konusunda en etkili faktörün ücret ve diğer ekonomik kazançlar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

If the motivation of health personnel is low, the risk of making mistakes increases. So, motivation and life quality of health personnel who deal with very critical subject- human life- is very important. The main aim of this study is to define the factors that effect the motivation of health personnel. Also the relationship between motivation and life quality is analyzed. For this purpose, a questionnaire is applied to health personnel working in hospitals of Balıkesir-Bandırma and İstanbul-Üsküdar. Based on the data obtained from questionnaires, multiple regression analysis is applied to find out the effects of life quality factors on motivation factors. As a result, it is found that the most important factor that affects the life quality and motivation of health personnel is pay and other economical benefits.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :