Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

...
Anahtar Kelimeler:

Faculty Members’ Choices in the Process of Assessing Students (The case of Ankara University)

...

57309 15032

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Genel Öz Yeterlik Ve Epistomolojik İnançlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

İbrahim UYSAL, Selin KÖSEMEN

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 2010 6.Sınıf Fen Ve Teknoloji Alt Testi Maddelerinin Geçerli Kazanımları Ölçme Derecelerinin Belirlenmesi

Zekeriya NARTGÜN, Melike ÖZER

Ulusal Basında Okullarda Şiddete İlişkin Haberlerin Değerlendirilmesi

Hilmi SÜNGÜ

Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Coşkun KÜÇÜKTEPE

Kamu Personeli Seçme Sınavının Eğitsel Ortamlara Yansımaları (Öğretim Üyesi Görüşleri)

Sema ALTUN YALÇIN, Sinan YALÇIN, Sakıp KAHRAMAN, Zeynel Abidin YILMAZ

Öğretim Elemanlarının Ölçme Ve Değerlendirme Sürecindeki Tercihleri (Ankara Üniversitesi Örneği)

Esin Bağcan BÜYÜKTURAN

Öğrenci Algılarına Göre Okul Yaşam Kalitesi Ve Akademik Motivasyon Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Menderes İlçesi Örneği)

Abdurrahman İLĞAN, Ebru OĞUZ, Burcu YAPAR

Tübitak 4004 Projelerinin, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi’ Kapsamında Değerlendirilmesi

Emel OKUR BERBEROĞLU, Selçuk UYGUN

Akademik Ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Alperen YANDI, İbrahim Alper KÖSE

Eğitim Kurumu Müdürlerinin Liderliği ile Okul Çıktıları Arasındaki İlişkilerin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Ayhan AYDIN, Yılmaz SARIER