Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Performans değerlendirmelerine çalışmalarına ilişkin işgören görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

Performans değerlendirme, astları üzerinde etkili yönetim göstermek isteyen yöneticiler için önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı; performans değerlendirme kavramını teorik açıdan incelenmek ve buna bağlı olarak bankacılık sektöründe çalışan işgörenlerin performans değerlendirme çalışmaları ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Ayrıca, performans değerlendirme çalışmaları hakkında personel ve yönetici görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının saptanması hedeflenmiştir. Çalışmanın hazırlanmasında literatür taraması ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, performans değerlendirme çalışmaları ile ilgili bankadaki işgörenlerin görüşleri ortaya konmuş, personel ve yönetici görüşleri arasındaki anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Sonuç kısmında, belirlenen farklılıklara göre öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Performans appraisal is an important tool for effective management. The purpose of this study is to analyze the concept of performance appraisal from the theoretical aspect and connected with this, define the opinions of employees working in banking sector related to performance appraisal practices. Furthermore, it is aimed to determine if there is a significiant difference between the opinions of personnel and managers about performance appraisal practices. In preperation of this study, literature search and questionnaire technique were being utilized. At the conclusion of study, the opinions of bank employees related to performance appraisal were determined and it was established that there were significiant differences between personnel and manager opinions. Finally, suggestions related to the identified differences were tried to develop.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :