Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlama bilgi sistemi ve bir kamu kuruluşu örneği

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
727
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarına yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alınmıştır. Bilgi, işletmeler için fırsatları öngörmek ve tehditlere kalkan oluşturmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu araç işletmenin kuruluşundan pazarlama stratejilerine kadar her aşamada kullanılmaktadır. Bu bağlamda pazarlama bilgi sisteminin geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bilginin pazarlama alanında kullanılabilmesi için bir sistem içerisinde ele alınarak daha etkin olarak kullanılması gerekmektedir.Kamu sektöründe ki işletmeler pazarlama bilgi sistemlerini katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi anlayışından esnek, piyasa-temelli ve müşteri odaklı kamu işletmeciliği yaklaşımına doğru bir geçiş yaşamasıyla bir değişime gereksinim duymaktadırlar. Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde pazarlama yöneticilerinin kararlarına yön veren pazarlama bilgi sistemi kavramsal olarak ele alınarak, bir kamu kuruluşu olan Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla Müessese Müdürlüğünde derinlemesine mülakat yöntemi ile pazarlama bilgi sistemi ile ilgili mevcut sistem tanımlanarak alternatif yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.Araştırmada Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş. Muğla Müessese Müdürlüğünde pazarlama bilgi sisteminin varlığı ve etkinliği nasıldır sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmanın sonuçları, pazarlama anlayışına sahip olmayan kamu kuruluşlarında kullanılan pazarlama bilgi sistemlerinin etkin olarak kullanılmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, marketing information system giving direction to the decisions made by marketing managers is investigated. Information is one of the most effective tools used to protect the firm from threats and foresee the business opportunities. This tool is used in every step ranging from the establishment of the organisation to marketing strategies. In this respect, it is unavoidable to improve this information system. Thus, in order for information to be used in the field of marketing more efficiently, it should be handled within a system. Organisations of marketing information system must integrate this system by transforming their approaches from being rigid, hierarchical, and bureaucratic to flexible, market-based and customer oriented. In this context, in the first part of the study, marketing information system giving direction to the decisions made by marketing managers is theoretically dealt with and the answer to this question " What is the extent of the presence and efficiency of marketing information system in the Mu la Branch of Menderes Elektrik Dağıtım Co. ?" is sought by means of detailed interviews with the manager of public relations, the manager of information processing, the manager of accruement and revenues, and the manager responsible for the illegal use of electricity working in this public enterprise. At the end of the study, it is found out that it is still too early to talk about marketing information system in public organisations where there is not an understanding of what marketing is.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :