Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel vatandaşlık davranışı ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Kütahya Deftardarlığı2
Görüntülenme :
856
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bilgi paylaşımı arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. Bu kapsamda öncelikle literatür taraması yapılmış ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile bilgi paylaşımı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla geliştirilen hipotezler Kütahya Defterdarlığı’nda farklı görev düzeylerinde çalışan 167 kişiyi kapsayan bir anketle test edilerek, elde edilen veriler değerlendirilmiş, örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları ile bilgi paylaşımı boyutları arasındaki ilişkiler belirlenerek bu doğrultuda çalışmanın hipotezleri test edilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışının belirlenen boyutları ile bilgi paylaşımı arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explain the relation between organizational citizenship behavior and knowledge sharing. In this respect, the study firstly reviews the literature on the relation between organizational citizenship behavior and knowledge sharing to determine a framework for this study. A survey research was conducted among 167 employees working in a public sector organization (Kütahya Defterdarlığı) at different organizational layers. Relations between the dimensions of organizational citizenship behavior and knowledge sharing were determined through hypotheses testing. The results show that there is a positive relationship between organizational citizenship behavior with its dimensions and knowledge sharing behaviors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :