Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel öğrenme:tanımı yakın terimler arasındaki kavramsal ayrımlar ve davranışsal yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
831
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel bilgi; örgütsel kurallar, roller, gelenekler, stratejiler, yapılar, teknolojiler, kültürel uygulamalar, yetenekler vb.’den oluşmakta ve günümüz işletmelerinin en değerli varlığı konumunda bulunmaktadır. Örgütsel bilgideki değişim ise örgütsel öğrenme aracılığıyla meydana gelmektedir. Örgütsel öğrenme, yönetim ve örgütlenme / örgütler alanında artık olgunluk aşamasına gelmiş bir araştırma sahasıdır. 1963’te Cyert ve March’ın ilk kez dile getirmesinden bugüne pek çok yazar, çeşitli kitap ve makalelerde terimin anlamı ve önemiyle ilgili kendi yorumlarını sunmuşlardır. Bu ilginin, Türk yönetim ve örgütlenme / örgütler yazınına yansıması ise çok sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda, çalışmada terimin tanımlanması, yakın terimler arasındaki kavramsal ayrımların netleştirilmesi ve gerçekleştirilen yazın taraması sonucunda, örgütsel öğrenme alanındaki egemen yaklaşım olduğu gözlemlenen davranışsal yaklaşımın ana hatlarıyla tanıtılması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Organizational knowledge, which consists of organizational rules, roles, customs, strategies, structures, technologies, cultural practices, capabilities etc., is the most valuable asset of today’s firms. The change on organizational knowledge actualizes through organizational learning. Organizational learning is a field of research which has reached maturity in the management and organizing / organizations literature. Many authors have presented their own commitments on the meaning and importance of the term at various books and papers since Cyert and March mentioned about “organizational learning” for the first time in 1963. However, the reflection of this interest on Turkish management and organizing / organizations literature is very limited. In this context, the aim of the study is defining organizational learning, clarifying the distinctions with the nearby terms and describing the behavioral approach which has appeared as the dominant paradigm according to the literature review of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :