Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonlarda algılanan mağduriyetin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini beliremeye yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonlarda algılanan mağduriyetin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu arastırma iki model üzerine insa edilmistir. Birinci modele göre algılanan mağduriyetin üç tür bağlılık üzerindeki etkisi incelenmis ve mağduriyet algılamasının üç tür bağlılık üzerinde de anlamlı ve negatif yönlü etkilere sahip olduğu tespit edilmistir. İkinci modelde ise üç tür olarak ele alınan mağduriyetin (engelleme davranısları olusan mağduriyet, düsmanca davranıslar sonucu olusan mağduriyet ve fiziki saldırı seklinde olusan mağduriyet) örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve negatif yönlü etkiye sahip olduğu belirlenmistir. Bu sonuçlar örgütlerde kendilerini çesitli nedenlerle mağdur hisseden bireylerin bağlılıklarının zayıfladığı sonucunu ortaya çıkarmıstır.

Özet İngilizce :

This survey that is made to determine the effect on organizational commitment of perceived victimization is formed with two models. According to the first model, it is examined the effect on three kinds of commitment of perceived victimization and determined that perceived victimization has meaningful and negative effects on three kinds of commitment. At second model, it is determined that perceived victimization discussed as three kinds has meaningful and negative effects on organizational commitment. These results show that individuals who feel as victim from different reason themself reduce the commitment to organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :