Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebede ihtiyatlılık kavramı ve imkb sınai endeksinde işlem gören işletmelerde ihtiyatlılık üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel1
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe uygulamalarını etkileyen önemli kavramlardan biri olan ve kurumsal yönetimde azımsanmayacak bir öneme sahip olan ihtiyatlılık, finansal tablolarda sunulan bilgilerin ve dolayısıyla işletmelerin güvenilirliğini önemli ölçüde etkilemektedir. İşletmelerin ihtiyatlılıkla ilgili uygulamaları terk ederek karşılaştığı risklere finansal tablolarında yeterince yer vermemesi sosyal sorumluluk anlayışına da tamamen aykırıdır. Yatırımcılar tarafından ulaşılan bilgilerin yanıltıcı olması bilginin çok rahat paylaşıldığı günümüzde, işletmeler açısından çözümü kolay olmayacak sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Çalışmada, yatay kesitsel regresyon analizi yöntemi kullanılarak İMKB sınaî endeksinin ihtiyatlı olup olmadığının test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 48 işletmeye ilişkin yatay kesitsel bir araştırma yapılmış ve işletmelerde ihtiyatlı uygulamaların olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :