Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal krizin amerika birleşik devletleri ile türkiye’nin diş ticareti üzerindeki etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
979
DOI :
Özet Türkçe :

2008 küresel finansal krizi birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’yi de önemli ölçüde etkilemiştir. IMF verilerine göre, ABD’de 2007 yılında GSYH büyüme oranı %1.9 iken, 2009’da %3 daralmıştır. Türkiye’de ise 2007 yılında GSYH %4.7 büyürken, 2009 yılında %4.8’lik bir daralma yaşanmıştır. İşsizlik oranı bakımından da krizden önemli ölçüde etkilenen ABD’de 2009 yılında işsizlik oranı %9.3 düzeyine yükselmiş, Türkiye’de ise söz konusu oran anılan yılda %14 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Dış ticaret rakamları incelendiğinde de krizin etkileri açıkça görülmektedir. Örneğin, 2009 yılında ABD’nin mal ve hizmet ithalat ve ihracatı sırasıyla %13.5 ve %9.1 oranında bir azalma gösterirken, Türkiye’de anılan göstergeler açısından daralma oranı aynı dönemde %12.4 ve %8 olarak gerçekleşmiştir. Küresel finansal krizin ortaya çıkması özellikle ABD, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde ticareti kısıtlayıcı ve bozucu politika tedbirlerinin artmasına yol açmıştır. Rakamlara bakıldığında, bir yıl içerisinde hükümetler tarafından toplam 297 adet komşuyu fakirleştiren korumacı politikanın uygulandığı görülmektedir. Küresel krizin ABD ve Türkiye’nin dış ticaretine ve dış ticaret politikalarına etkilerinin incelendiği bu çalışmada da, krizin her iki ülkenin dış ticareti üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu ülkelerin krizin etkilerini hafifletme noktasında korumacı ticaret politikalarını proaktif bir biçimde kullandıkları görülmektedir.

Özet İngilizce :

The 2008 global financial crisis has significantly affected both developed and developing countries such as Turkey. According to IMF data, while GDP growth rate in the US in 2007 was 1.9%, it was- 3% in 2009. Similarly, while Turkey’s GDP grew by 4.7% in 2007, it contracted by %4.8 in 2009. The crisis raised the unemployment rate in both countries; in 2009 it was 9.3% in the US and 14% in Turkey. Foreign trade figures explicitly show the effects of the crisis. For instance, the import and export of goods and services in the US in 2009 decreased by 13.5% and 9.1%, respectively. Effect of the crisis on the Turkish foreign trade was similar; export and import decreased by 12.4% and 8%, respectively. One of the most important results of the global financial crisis was the increase in the trade restriction and distortion policy measures, especially in developed countries such as the US, Japan, and England. According to the related data, governments implemented a total of 297 beggar-thy-neighbor policy measures in a year. The purpose of this study is to analyze the effects of global crisis on foreign trade and foreign trade policies in the United States and Turkey. According to our findings, the global financial crisis had a significant negative effect on the foreign trade in both countries. Furthermore, the governments in both countries used protectionist trade policies in a proactive manner to mitigate the effects of the crisis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :