Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik gelişmeler ve türkiye

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
757
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş dünya ülkelerinde faiz oranlarının düşük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluğuna neden olmuştur. Artan likiditenin yükselen ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelmesi bu ülke ekonomilerinde iç talebi artırıp ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve büyümenin finansmanına katkı sağlamıştır. 2004 yılı sonrasında ise gelişmiş ekonomilerde özellikle ABD'de likidite bolluğunun da etkilediği iç talep artışı, enflasyonu ve faiz hadlerini yükseltmeye başlamıştır. ABD'nin cari açıkları ile ve bütçe açıklarının son yılarda hızla artması küresel ekonomide risk unsuru olarak görülmektedir. Ayrıca petrol ve varlık fiyatlarında ki artışlar ile hedge fonların piyasalarda yarattığı tedirginlik dünya ekonomisinde kırılganlığın giderek arttığı izlenimini vermektedir. Türkiye'de yüksek cari açığı nedeniyle uluslararası piyasalarda yaşanan bu olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Decreasing interest rates to lower levels in developed countries has caused the availability of liquidity in large amounts in the global economy. Inclination of increased liquidity towards rising and developing country economies has contributed to increase in domestic demand, reactivation of economic activities and financing the development. As a result of increase in domestic demand, which was affected by the availability of liquidity in large amounts, in developed economies, particularly in USA, after 2004, inflation rates also increased and interest rates started to rise. Rapidly increasing current account deficit and budget deficit in USA in recent years have been seen as risk factor for the global economy. In addition, anxiousness caused by the rises in oil and asset prices and hedge funds have given an impression that fragility of the global economy has risen. Consequently, Turkey has been affected from all these negative developments in international markets because it has a high current account deficit.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :