Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kooperatif işletmelerin ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmede başarı sağlamalarında etkili olan faktörler ve bu faktörlerin türk kooperatif işletmeciliği açısından ele alınması

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Kooperatif işletmeler dünya genelinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadırlar. Özellikle son yıllarda, istihdamın arttırılması, yoksulluğun azaltılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin işlendirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi gibi konularda artan etkinlikleri ile göze çarpmaktadırlar. Kooperatif işletmelerin, ekonomik ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmede sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmeleri, bazı faktörlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Dünyadaki tüm kooperatiflerin başarısı için geçerli olan bu faktörler, giderek etkinliğini kaybeden ülkemiz kooperatifçiliği için çok daha fazla önemlidir. Kooperatif işletmelerin güçlü bir imaja sahip olabilmeleri için etkin stratejiler belirleme, kalkınma politikalarında kooperatif işletmelerin yeri ve rolünün yeniden belirlenmesi, kooperatifçiliğe ilişkin yasaların günün koşullarına uygun hale getirilmesi, kooperatifçilik eğitim, öğretimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularının yeniden değerlendirilmesi ve kooperatifler arası işbirliğinin her düzeyde geliştirilmesi olarak sıralayabileceğimiz bu faktörler kooperatif başarı için son derece önemlidir. ILO'nun 2002 yılında kabul edilen Kooperatiflerin Geliştirilmesine İlişkin 193 nolu Tavsiye Kararı bu konuda kooperatiflere ve hükümetlere yol gösterici öneriler içermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Cooperative enterprises have a remarkable potential in carrying out economic and social development in worlwide. Particulary recent years, its influences on creating employment, reduce of poverty, employing some parts of the society having disadvanteges and supporting have been observed. In order to use the potential of cooperative enterprises in providing social and economic developments, some factors should be carried out. These factors which are very important for all cooperative enterprises in the world one more and more important for Turkish cooperative system losing its effectiveness. It is quite important for the succes of the system to carry out some factors; to identify effective strategies to creat a strong image, to identify the place and role of cooperative enterprises in development policies, to update the laws relating to cooperative enterprises according to the conditions of present, to re-evaluate the issues related with education of cooperative system, training and developing human resources policies and to maintain cooperation in all levels. ILO Recommendation No 193.(2002) has some suggestions guiding cooperative enterprises and goverments.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :