Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi tfrs çerçevesinde stokların muhasebeleştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) niteliğinde olması ve çalışan nüfusun büyük bir kısmının söz konusu bu işletmelerde istihdam edilmesi ülke ekonomisi açısından KOBİ'leri önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda muhasebe ile ilgili yapılan düzenlemelerde KOBİ'ler önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. KOBİ'lerin muhasebe uygulamalarına yön vermek amacıyla 2010 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) yayınlanmıştır. Söz konusu standardın 13. bölümü 'Stoklar' ile ilgili hükümleri içermektedir. Bu çalışmanın amacı, KOBİ TFRS çerçevesinde KOBİ'lerin stoklar ile ilgili işlemlerini nasıl muhasebeleştireceğini açıklamaktır.

Özet İngilizce :

Majority of businesses operate as Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Turkey also a great portion of the labour force is employed in those enterprises. Therefore, SMEs are very important in terms of the country's economy. So that; SMEs consist a significant element for the regulations made related to accounting. Turkish Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Enterprises (TFRS for SMEs) has been published in 2010 in order to assist for accounting practices of SMEs. The 13th chapter of TFRS for SMEs includes regulations about 'Inventories'. The aim of this study is to explain the accounting of inventories for SMEs within the framework of the TFRS for SMEs

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :