Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Katılımcı karar verme:çalışanlar hangi düzeyde kararlara katılmak isterler

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede çalışanların kararlara katılımı çeşitli oranlarda gerçekleşmektedir. Bu çalışmada öncelikle karar verme, katılım, katılımcı karar verme kavramları açıklanacak, çalışanların kararlara katılma derecelerine ilişkin modellerden bahsedilecektir. Araştırma kısmında ise çalışanların ne tür kararlara hangi düzeyde katılmak istedikleri ve çalışanların demografik özellikleri ile kararlara katılma türüne ilişkin tercihleri arasında anlamlı ilişki olup olmadığı incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Decision making is one of the most important subject in managerial matters. Employees participate in decision making process at different rates. In the first part of the article some relevent terms such as participation, participative decision making are defined, and the theoretical models on the employees’ participation in the decision making are mentioned theoretically. In the second and last part of the article the results of a field study about what kind of decisions employees want to participate, how much they want to participate, relationship between personal characteristics of employees and their choices about types of decision making.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :