Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamusal etkililik göstergesinin seçilmiş değişkenler üzerindeki etkilerinin oecd ülkeleri açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, İ.İ.B.F.2, Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

 Bu çalışmanın amacı OECD üyesi ülkelerde kamusal etkililiğin temel bazı ekonomik ve mali göstergeler üzerindeki etkisini araştırmaktır. Panel regresyon analizine dayalı olan çalışmada; kamusal etkililik ile diğer bağımsız değikenler olarak bütçe dengesi, kamu kesimi büyüklüğü, borç yükü, vergi yükü ve işsizlik oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Büyüme oranı ile kamusal etkililik arasındaki ilişkinin katsayı değeri ise anlamsız çıkmıtır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate effects of economic and fiscal indicators on government effectiveness in OECD countries. Based on Panel Regression Analysis; there is a significant statistical relationship between government effectiveness and other independent variables like budget balance, public sector size, debt burden, tax burden, unemployment rate. The findings also show that the coefficient between government effectiveness and growth rate has insignificant.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :