Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu denetiminde etkinlik aracı olarak

Yazar kurumları :
Yakın Doğu Üniversitesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Diğer denetim ve yargı kurumları yanında vatandaşları idarenin özellikle kötü yönetimi karşısında koruyan Ombudsman, Avrupa Birliği’nde (AB) olduğu gibi KKTC’de de bulunmaktadır. Ancak, özellikle AB Ombudsmanı ile karşılaştırıldığında KKTC’deki Ombudsmanın toplum tarafından güvenilmeyen düşük etkinliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. KKTC Ombudsmanının etkinliğini düşüren ve yasal-kurumsal düzenleme gerektiren temel etmenler Ombudsmanın atanma şekli ve bağımsızlığı, yetersiz düzeyde olan toplumsal farkındalik, yetki alan ve kapsamının sınırlandırılması, Ombudsmanın bağımsızlığı ve hesapverebilirliği arasındaki dengenin kurulmaması ve basınla kurumsal ve yasal eşgüdümün sağlanamamasıdır.

Özet İngilizce :

Together with supervisory and judicial organs as in European Union (EU), Ombudsman that especially protects citizens against maladministration also takes place in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). However, when particularly compared to European Ombudsman, it is found out that Ombudsman in TRNC did not generate public confidence and sufficient functional efficiency. The vital elements leading to low level of functional efficiency and necessitating legal and institutional reforms are inadvisable way of appointing Ombudsman and its questionable independence, absence of public awareness, limited field and scope of Ombudsman authority, limitation in the institutional control and province of Ombudsman, imbalance between its independence and accountability, and absence of necessary systematic legal and institutional coordination between media and Ombudsman.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :