Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaizen maliyetleme sistemi:dinamik bir maliyet yönetimi sistemi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1015
DOI :
Özet Türkçe :

Kaizen Maliyetleme Sistemi, yalın muhasebe kavramı içerisinde yeralan maliyet yönetim sistemlerinden birisidir. Kaizen Maliyetleme Sistemi 1970'li yıllarda geliştirilmiş olup, halen en önemli Japon işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Bir mamule üretim sürecinde uygulanan Kaizen Maliyetleme Sisteminin iki temel amacı bulunmaktadır. Bu amaçlardan birincisi Kaizen Felsefesini üretim sürecine uygulayarak maliyet azaltımını sağlamaktır. Ulaşılması istenen amaçlardan ikincisi ise değer katmayan faaliyetlerin üretim süreçlerinden ayıklanarak israfın önlenmesidir. İlgili literatür ve uygulamalara dayalı olarak hazırlanan bu çalışmanın ana amacı da Kaizen Maliyetleme Sisteminin kapsamlı bir tartışmasını sunmaktı

Özet İngilizce :

Kaizen Costing System is one of the cost management systems in “lean accounting” concept. Kaizen Costing System was developed in the 1970’s and has been practiced since then by leading Japanese firms. There are two fundamental aims in Kaizen Costing System which applies into the manufacturing process of a product. The first aim is to obtain a cost reduction by applying Kaizen Philosophy on the manufacturing process. The second aim of this costing system is to prevent the waste by eliminating nonvalue added activities from the manufacturing process. Based on the related literature and applications, the major aim of this study is to provide a comprehensive discussion of Kaizen Costing System.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :