Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizliğin aile harcamalarına olan etkisinin algısal analizi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
720
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmeyle birlikte birçok ülke için ciddi bir sorun haline gelen işsizlik, yaşanan ekonomik krizlerle birlikte daha da yaygınlaşmaktadır. İşsizlikle mücadelede uygulanacak politikaların sağlıklı şeklide uygulanabilmesi için işsizliğin nasıl algılandığının bilinmesi son derce önem arz etmektedir. Bu çalışmada işsizliğin aile harcamalarına olan etkisinin ailedeki bireyler tarafından nasıl algılandığı ölçülmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda aile harcamalarına işsizliğin etkisinin ailedeki bireyler tarafından algılama biçimini ölçmeye yarayan bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek Kilis ilinde ikamet etmekte olan 150 aileye uygulanmıştır. Bulgular neticesinde aile harcamaları aile reisinin işsiz olduğu ailelerde, aile reisinin işsiz olmadığı ailelere oranla daha fazla azaltılmış olarak algılanmaktadır. Buna karşılık yaş, eğitim ve ailede yaşayan birey sayısı harcamalarının algısında anlamlı farklılık oluşturmamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Unemployment has become a major problem for most of the countries with globalization. It has even become more prevalent with economic crises. The perception of unemployment on the family expenditures has crucial importance in implementation of policies against unemployment In this study, it is aimed to measure the perception of family expenditures under unemployment situation. For this purpose a scale is developed which provides the perception of family expenditures under unemployment situation. Scale is applied to 150 family members in Kilis region. As a result of the findings, family members in which head of the family is unemployed, are more pessimist about the perception of family expenditures. On the other hand age, education and number of individuals living in the family do not constitute significant difference on the perception.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :