Cilt: 1 Sayı : 1
The Importance of Fats in Farm Animal Nutrition
Yağların Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesindeki Önemi
İS Çetingül,M Yardımcı

17 129

Pek çok hammaddede doğal olarak bulunan yağlar, rasyonun en önemli bileşenlerinden biridir. Yağlar ilave edildikleri rasyonun tozumasını engellemeleri, yağda eriyen vitaminlerin emilimi açısından önemli rol oynarlar. Doğal yağlar bir gliserol ve 3 yağ asidi bileşeninden oluşmaktadır. Yağ asitleri genel olarak doymuş, doymamış, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır. Çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik ve linolenik asitler esansiyel yağ asitleridir. Rasyonun yağ asitleri profili bu rasyonla beslenen hayvanların dokularındaki yağ asitleri kompozisyonunu etkiler. Bu etki kanatlılarda et ve yumurtada görülürken, herbivorlar ve karnivorlarda ise doku, süt ve embriyo gelişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda rasyona yağ ilavesi ruminantlarda, domuzlarda ve kanatlı ürünlerinde üretim artışları oluşturmaktadır. Bu durum konuyla ilgili sahada yapılan çalışmalarda en ideal artışı ortaya çıkartan yağ tipi ve yağ asitleri kompozisyonu tespit üzerine bir arayışı ortaya çıkarmıştır. Neticede artan yemden yararlanma değerleri ve sağlıklı hızlı büyümenin hedeflendiği durumlarda yağlardan proteinler ve karbonhidratlar gibi büyük bir önemle bahsedilmesi gerekmektedir
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Gunstone FD, Harwood JL, Padley FB (1986) The Lipid Handbook, The University Press, Cambridge London.
İS Çetingül,M Yardımcı