Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin finansal başarisizliğinin veri madenciliği ve diskriminant analizi modelleri ile tahmin edilmesi

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İ.İ.B.F Yönetim Bilim Sistemleri Bölümü1, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
886
DOI :
Özet Türkçe :

Bir işletmenin fiili durumu düzenli olarak açıkladığı finansal tablolardan belirlenir. Finansal tablolara bakılarak işletmenin finansal başarı durumları tespit edilir. Finansal başarısızlığa uğramış işletmelerin sayısındaki artış işletmelerin hem kendi kaynaklarının hem de ülke kaynaklarının iyi kullanılmadığının bir göstergesidir. Bu nedenle finansal başarısızlığın tahmin edilmesi önem arz eder. Bu çalışmada ilk olarak başarılı ve başarısız işletmeler belirlenerek istatistiki modeller kurulması için örnek, kestirim seti ve kontrol seti oluşturulmuştur. Daha sonra kontrol grubu ve veri seti kullanarak İMKB’de işlem gören 140 sanayi işletmesinin 2005-2008 yılları arasındaki finansal başarısızlıkları veri madenciliği ve diskriminant analizi modelleri ile tahmin ederek hangi yöntemin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The actual status of the enterprises is determined by the regularly declared financial statements. By inspecting these financial statements, the financial success conditions of the enterprises are determined. The increase in the number of the financially failed enterprises is the indication of bad utilizing of both their own sources and the sources of the country. Therefore forecasting financial failures is important. In this study initially, example, forecasting set and control set are established to build statistical models by determining successful and unsuccessful enterprises. Then, the financial failures of 140 industrial companies listed in Istanbul Stock Exchange between 2005-2008 years are forecasted by using control set and data set. In these procedures data mining and discriminate analysis models were used and it is determined which model is.giving.better.results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :