Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde sosyal sermayenin ölçümlenmesi ve raporlanmasina yönelik bir araştirma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1, Bandırma İ.İ.B.F2, İşletme Bölümü3, Balıkesir Üniversitesi4, S.B.E5, Yüksek Lisans Öğrencisi
Görüntülenme :
976
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı işletmelerde sosyal sermayenin ölçümlenmesi ve raporlanmasına yönelik bir araştırma gerçekleştirmektir. Bu amaçla beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin 150 çalışanı üzerinde anket uygulanmıştır. Anket yardımıyla toplanan veriler SPSS 15 istatistik programı kullanılarak sosyal sermaye endeksi oluşturulmuş, endeks değeri hesaplanmış ve işletmenin sosyal sermaye değerinin mali tablolarda raporlanmasına ilişkin hesaplama ve Tekdüzen Hesap Planına uygun muhasebe kayıt önerileri sunulmuştur.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to conduct a research to measure and report the social capital. For this purpose, a survey is conducted on 150 employees of a company that serves in white meat sector. By using SPSS 15 statistical software, survey data is used to create social capital index and to calculate the index value. Advices are suggested regarding the calculations for reporting the social capital value of the company on financial tables and regarding the accounting registration suitable to the Uniform Charts of Accounts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :