Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde inovasyon sürecinde entellektüel sermaye ve yönetim muhasebesi kapsamaında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi1
Görüntülenme :
869
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler işletmelerde rekabetin her geçen gün daha da yoğun bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Bu rekabet ortamında işletmelerde fiziki varlıklar önemini kaybetmiş, buna karşın fiziksel varlığı olmayan bilgi tabanlı değerler ve bu değerlerin oluşturduğu süreçlerin yönetimi ön plana çıkmıştır. Bugün işletmelerin en önemli gücü sahip oldukları entelektüel sermaye değerleri ve inovasyon yetkinlik düzeyidir. İşletmelerde maddi ve maddi olmayan değerler hakkında bilgiler sağlayan yönetim muhasebesi, yönetim mekanizmasının bilgi tabanlı değerlerin oluşturduğu süreçlerin yönetiminde alacağı kararlarda önemli bir işlev görmektedir. Bu çalışmada kavramsal bakış açısıyla, işletmelerde inovasyon sürecinin entelektüel sermaye ile ilişkisi; bilgi tabanlı bir kaynaktan inovasyon yetkinliğini esas alan bir model eşliğinde açıklanmıştır. Ayrıca, işletmelerde karar alma sürecinde rol oynayan yönetim muhasebesi, inovatif uygulamaları ile birlikte inovasyon sürecine katkısı değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Globalization and technological progress cause competition among enterprises to be held more intensively day by day. At this competition condition physical assets of the enterprises have lost their importance; however, non-physical data based values and the management of processes created by those values have become a matter of primary importance. Today the most important strength of enterprises are intellectual capital assets they own and innovation perfection level. Managerial accounting which provides information about physical and non-physical values of enterprises functions an important role on decisions which will be made by management mechanism about managing the processes created by data based values. At this study -with conceptional point of view- relation between innovation process at enterprises and intellectual capital is explained by accompaniment of a model based on innovation perfection from a data based source. Also, contribution to innovation process with innovative applications of managerial accountig which plays a role on decision making at enterprises is evaluated at this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :