Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde halkla ilişkiler işlevinin algılanması afyon ilinde hizmet sektöründe bir uygulama

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Halkla iliskiler islevi, isletmelerin çevresine uyumuna yardımcı olan ve çalısma iliskilerini düzenleyerek, sosyal ve ekonomik gelisimlerini destekleyen yönetsel bir fonksiyondur. Halkla iliskilerin temel konusu “imaj” yaratmaktır. Taklit edilmesi zor bir stratejik değer olarak tanımlanan imaj sürdürülebilir rekabet avantajı yaratma potansiyeline sahiptir. Đsletmelerin diğer islevleri ile ulasmaya çalıstıkları sonuçlara, halkla iliskiler desteğiyle daha kolay ve daha kalıcı bir sekilde ulasabilecekleri ise, genelde göz ardı edilmektedir. Çünkü halkla iliskiler fonksiyonu, isletme yöneticileri tarafından genelde bir lüks veya gereksiz bir harcama olarak algılanır. Hâlbuki halkla iliskiler ile yaratılan imaj ve bu olumlu imajın doğrudan veya dolaylı olarak yarattığı kazançlar, bu fonksiyonun isletmeye olan maliyetini fazlasıyla geri kazandıracaktır. Bu çalısmanın amacı, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren banka, otel, dershanelerden olusan hizmet sektörü yöneticilerinin halkla iliskiler faaliyetlerini nasıl algıladıklarını saptamaktır. Bu kapsamda Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 35 banka, otel, dershane yöneticilerine yönelik bir anket uygulaması gerçeklestirilmistir. Elde edilen bulgular, arastırma kapsamında yer alan yöneticilerin; halkla iliskiler islevini, pazarlama ve insan iliskileri islevleri olarak algılama, halkla iliskilerin, kriz yönetimi aracı olarak görülmemesi, halkla iliskilerin hedef kitlesini doğru olarak tespit edememe konularında ortak yanlıs algılamalara sahip olduklarını göstermistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The function of public relations is a function which assists firms to adapt themselves to their environment and supports their social and economical developments by regulating their work relations. Basic subject of public relations is image creation. Image, described a strategic asset that is not imitate easily, has potential which creation a continous competition advantage. Đt is generally neglected that firms can reach to results by means of public relations support more easier and more permanently which they try to come up to a result by their other functions. The reason of this is generally percepted as a luxurios or unnecessary expense. But the image created by public relations and the gains which this positive image creates directly or indirectly will regain back the cost of this function to the firm in excess. The aim of this study is to determine how the service sector managers working for banks, hotels and private teaching institution in Afyonkarahisar percept the public relations activities. In this sense, a survey is conducted with the 35 managers of banks, hotels, and private teaching institution working in Afyonkarahisar. The results have shown that the managers in the survey have common wrong perceptions about some subjects for example regarding public relations as marketing and human relations, public relations not seen as a crisis management means, wrong determinations about target group of public relations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :