Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş etiği ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi: insan kaynakları yönetimi fonksiyonları bazında bir tartışma

Yazar kurumları :
Süleyman Şah Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi1, Sakarya Üniversitesi, Yönetim Organizasyon Bölümü 2
Görüntülenme :
1002
DOI :
Özet Türkçe :

İş etiği ve insan kaynakları yönetimini konu edinen çalışmalarda genel olarak kavramlar arasında güçlü bir ilişkinin olduğu kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle araştırmacılar bütün İKY karar ve uygulamalarının etik boyuta sahip olduğu konusunda uzlaşmaktadır. Ancak araştırmacılar evrensel olarak bu uygulamaların etik çerçevede yürütülüp yürütülemeyeceği konusunda fikir ayrılığı yaşamaktadırlar. Öyle ki, bu alanda evrensel etik ilkelerin mümkün olup olmayacağı tartışması süregelmektedir. Çalışmamızda kültürel görecelik gerçeği kabul edilmekle birlikte, temel etik ilkelerin evrensel manada yol göstericiliğinden faydalanılabileceği kabul edilmiştir. Bu yönde de İKY fonksiyonlarında iş etiği konusu adalet, eşitlik ve doğruluk ilkeleri ışığında tartışılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Generally accepted that there is a strong reletionship between concepts of studies on the subject of business ethics and human resources management.In other words researchers compromised on all human resource management decisions and practices have size on ethics. But researchers disagreed that whether these applications universaly performed or not on framework of ethics. So that, discussions whether there are universal ethical principles in this field still continue. While cultural relativity fact is accepted in our study, it can be drawn advantage from the guidance in the universal sense of the basic ethical principles. In this way business ethics in human resources management functions tryed to discuss in the light of principles of justice, equality and accuracy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :