Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb'ye kayıtlı çimento işletmelerinin finansal tablolarının bulanık mantık yaklaşımı ile değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
871
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Çimento Sanayii'nde faaliyet gösteren ve İMKB'ye kayıtlı on işletmenin 2003-2005 yılları arasındaki mali tabloları kullanılarak bilanço ve gelir kalemleri arasındaki ilişki ve sektöre ait finansal karakteristikler bulanık mantık yaklaşımı ile modellenmiştir ve modellemede MATLAB 7.0 paket programının fuzzy logic modülü, Mamdani Yöntemi kullanılmıştır. Veri seti olarak işletmelerin 2003-2005 yıllarına ait Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar'dan oluşan bilanço değerleri girdi değişkenleri, bunların karşılığı olan gelir tablolarındaki Net Satışlar ve Net Kârlılık değerleri ise çıktı değerleri kabul edilmiştir. Bulanık mantık yaklaşımı ile elde edilen tahmini veriler gerçek verilerle karşılaştırılmış ve çok iyi bir korelasyonla sonuçların yakın olduğu görülmüştür. Bunun yanında çalışmaya dahil edilmeyen ama aynı sektörde faaliyet gösteren üç işletmeye ait finansal girdiler modelde uygulanmış, modelde elde edilen tahmini çıktılar gerçek çıktılarla karşılaştırılmıştır

Özet İngilizce :

In this study, using financial reports between years 2003-2005 of ten organizations that are registered to İMKB and operating in cement industry, the relationship between balance sheet and income item and financial characteristics related to cement industry are modelled by the approach of fuzzy logic and in this modelling fuzzy logic module of MATLAB’s packet program, Mnadani method used Balance sheet assets that consist of current assets, fixed assets, short and long dated loan capital, equity capital that belongs to years 2003- 2005 and recompenses net sales, net profit in income sheet are considered as the data set. Estimated datas obtained by fuzzy logic are compared with factual datas and it is seen that results are close with a good correlation. Also, financial datas of three organization that are kept out of study are compared with industry averages obtained by model

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :