Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imalatçi kobi’lerin çeviklik açisindan incelenmesi: erzurum ili örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, İ.İ.B.F2
Görüntülenme :
898
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada çevik üretim sistemi ve temel prensipleri açıklanarak Erzurum’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevik üretim sisteminin temel prensiplerine sahiplik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla anket formu hazırlanmıştır. Mart 2012 tarihi itibari ile KOSGEB ve TOBB veri tabanında kayıtlı 133 işletmenin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma; Erzurum ‘da faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyük bir çoğunluğunun gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini göstermektedir. KOBİ’lerin değişen pazar koşulları ve müşteri beklentilerine cevap verdiği, alınan kararlardan çalışanların anında haberdar oldukları, rekabet ortamında ki değişiklikler konusunda edindiği bilgiyi kendi sistemlerine hızlı ve etkin şekilde uyguladıkları görülmektedir. Yine çeşitli konulardan çeviklikleri incelendiğinde etkin oldukları görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, after explaining the agile manufacturing system and the basic principles behind, it was aimed to determine the adoption level of the basic principles of agile manufacturing system in SMEs operating in Erzurum. For this purpose, a questionnaire was prepared. As of March 2012, a survey was conducted onexecutives of 133 businesses recorded in KOSGEB (Small and Medium Enterprises Development Organization) and TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) databases. The data were analyzed using SPSS 13.0 and the results were interpreted. The study, demonstratethatthevastmajority of Erzurum operate in thefoodindustry. It was observed that SMEs respondto changing market conditions and customer expectations, Employees are immediately informed about decision s taken and SME simplement the knowledge gained about changes in the competitive environment to their own systems guickly and effectively.Also ,it wasrealized that these organizations are effective when their agility is examined from different aspects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :