Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi getirileri ve reel sektör arasındaki ilişki: ampirik bir çalışma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi çekici bir konu olmuştur. Bu çalışmada da hisse senedi getirileri ile reel sektör arasındaki nedensellik ilişkisi Hata Düzeltme Modeli (ECM) ve Standart Granger Nedensellik Testi yardımıyla araştırılmıştır. 1998 yılı ilk çeyreği ile 2008 yılının ikinci çeyreği arasında döneme ait İMKB100 endeksi ve reel sektörü temsilen GSYİH, özel kesim tüketim harcamaları ve özel kesim yatırım harcamaları kullanılmıştır. Araştırma bulguları, hisse senedi getirileri ile GSYİH ve özel kesim tüketim harcamaları arasında uzun dönemli ilişki ve aynı zamanda iki yönlü bir Granger nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hisse senedi getirilerinden özel kesim yatırım harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The relationships between financial development and real sector have preoccupied the minds of researchers for a long time. In this study, the causal relations between stock returns and real sector are investigated by using Error-correction model and Standard Granger- Causality test. The data about ISE national 100 index and GDP, private sector investment spending, private sector consumption expenditure as proxies of real sector are used for the period of 1998-2008. The findings show that there are long run relationships and bidirectional causality between stock returns and GDP and also private sector consumption expenditure. Moreover, there is unidirectional causality from stock returns to private sector investment spending.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :