Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastahanelerde takım halinde öğrenme

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik ilerlemeyle sıkı sıkıya bağlantılı olan organizasyon ve yönetim teorileri, bu yöntem ve araçlardaki gelişmelere paralel olarak sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Sanayi sonrası dönemde, klasik organizasyon teorisi revaçta iken, küreselleşme sonucu iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmelere paralel olarak modern organizasyon teorileri ve sistem yaklaşımı geliştirilmiştir. Sürekli gelişme, yeniliklere ayak uydurma, yeniliklerin öncüsü olma değerlerinin ve realitesinin hakim olduğu günümüzde ise işletmelere rekabet avantajı sağlayan en önemli olgu bilgi ve bilgiyi kullanabilmektir. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, organizasyon teorileri de bu anlayışa uygun olarak bilgi olgusu merkezinde gelişme göstermektedir. Bilgiyi paylaşma ve etkin olarak kullanmanın en iyi yolu ise takım halinde öğrenmeden geçmektedir. Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan hekimlerin Senge tarafından ortaya atılan öğrenen organizasyon disiplininin bir parçası olarak takım halinde öğrenme düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Bulgular hekimlerin takım halinde öğrenme konusunda yeterli çabayı gösterdiklerini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Organization and management theories which are basically based on technological development are continuously changing and developing with paralel to the developments of methods and qeuipments of these areas. In the post Industrial era, while classical organization theory is important, with the development of communication and transportation equipments because of globalism, modern organization theories and system approaches are improved with paralel to these developments. Nowadays, as continuously development, adopting to new innovations, leadind innovations issues and realization of these issues are important, the most important concepts which provide support to organizations within competition media are information and using of this information effectively. Today, known as information era, organization theories are also developing according to this concept and focusing the information as a center. The best way of using information and share it within the organization is relared to learning as team. In this research, levels of learning as a team of physicians who work in Afyon Kocatepe University Hospital examined as a part of learner organizations suggested by Senge. According to results, physicians gave enough effort about learning as a team issue.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :