Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastahane işletmesinde faaliyet tabanlı maliyet uygulaması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde sağlık sektöründe hizmet veren işletmeler, rekabetçi pazarlarda devamlılıklarını sürdürebilmek için, maliyetlerin daha iyi ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda büyük çaba içerisine girmişlerdir. Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, üretim teknolojilerindeki değişimle birlikte yeni üretim sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel maliyetleme tekniklerinin yeni üretim sistemlerine uyum sağlayamadığı ve yetersiz kaldığı tartışılmaktadır. İşte bu sebeple hastane işletmeleri, gelecekle ile ilgili stratejik kararların alınmasında anlamlı finansal bilgilere ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler de pazar paylarını muhafaza etmek, pazar paylarını artırmak ya da maliyetlerini kontrol etmek için yeni maliyet muhasebesi teknikleri konusunda arayış içerisine girmişlerdir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi de işletmelerin yukarıda belirtilen ihtiyaçlarına cevap vermek ve işletme içerisindeki farklı maliyet unsurlarını değerlendirebilmek üzere geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

In today’s competitive marketplace, health care organizations are struggling to measure and manage for going concern principle. The continuous developments in economy and technology have come out new production systems in manufacturing techniques. There has been an argument about the efficiency of traditional cost accounting techniques for the new production technique. For this reason, hospital enterprises need for expressive financial information to take strategic decisions for future. To maintain or increase market share, enterprises seek new approaches in order to reduce costs. To fulfill the above mentioned requirements, the Activity Based Costing System has been developed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :