Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gsm sektöründe müşteri bağlılığı

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
852
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, müşteri bağlılığının önemi, müşteri bağlılığını etkileyen faktörler ve GSM (Global System for Mobile Communications-Mobil İletişim için Küresel Sistem) operatörlerine bağlılığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma sonuçları açıklanmıştır. 483 Pamukkale Üniversitesi öğrencisi üzerinde yapılan tanımlayıcı araştırma sonuçlarına göre; iletişim kalitesi, iletişim maliyeti, değiştirme maliyeti ve hizmet çeşitliliğinin GSM operatörlerine bağlılık üzerinde önemli rolü vardır. Bu faktörler içinde özellikle değiştirme maliyetinin önemli bir yeri vardır. GSM operatörleri arasında numaraların taşınabilirliği ile ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle GSM operatörlerinin müşteri sayıları da önemli olarak değişebilecektir. Bu nedenle GSM operatörleri, müşteri bağlılığı programlarına daha fazla önem vermelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the importance of customer loyalty, the drivers of developing customer loyalty and survey results aimed to determine the drivers of customer loyalty to GSM (Global System for Mobile Communications) operators are explained. According to descriptive survey results conducted among 483 students in Pamukkale University, communication quality, communication cost, customer switching cost and service variations play very important role to develop customer loyalty in GSM industry. Among these drivers, customer switching cost is very important particularly because there is a draft of law about carrying phone numbers to different GSM operators. Once phone numbers mobility law among GSM operators issued, it is assumed that the numbers of GSM customers can be dramatically changed by switching among them. Therefore, GSM operators should take into more considerations about customer loyalty programs.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :