Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Giyim ve gıda ürünleri kategorilerinde tüketicilerin plansız satın alma davranışları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Çankaya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
838
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel rekabetin giderek artmasıyla, işletmeler etkin pazarlama stratejileri geliştirebilmek amacıyla tüketicilerin satın alma davranışları hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin giyim ve gıda ürünleri kategorisindeki plansız satın alma davranışlarını ortaya koymaktır. Buna ek olarak, tüketicilerin plansız satın alma davranışlarında cinsiyet ve gelir düzeyi gibi temel demografik değişkenlerin etkisi ile alışveriş sıklıklarının plansız satın alma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymak da amaçlanmıştır. Araştırmanın kapsam ve amacı doğrultusunda geliştirilen bir anket formu, Ankara ilindeki alışveriş merkezlerinde, yüz yüze görüşme yöntemiyle, 394 kişilik bir örnek üzerinde yapılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan "Korelasyon" ve "Bağımsız Örneklemler için T-Testi" analiz yöntemleri sonucunda, tüketicilerin belirlenen iki kategorideki plansız satın alma faaliyetlerindeki temel nedenler ile cinsiyet ve gelir grubundan kaynaklanan farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

As the competition in the global markets intensifies, companiesfacetheurgentneedtoassessconsumers‟ buyingbehaviorandpatterns in ordertodevelopeffective marketing programs. Thepurpose of thisarticle is toexploretheconcept of impulsebuyingbehavior in apparelandfoodproductcategories. Specifically, weaimtoinvestigatetheinfluence of keydemographicvariablesandpurchasefrequency on impulsebuyingbehaviorregardinggroceryandapparelproducts. 394 urban consumersaresurveyed at variousmalls in Ankara, Turkey. Thecollecteddatahavebeenanalyzedwithcorrelationanalysis as well as independentsamples T-test. Resultssuggestthatgender, incomelevel, purchasefrequencyallhave a significantimpact on makingimpulsepurchases of groceryandapparelproducts

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :